januari 2024

Nieuwsbrief nr. 224

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen. 

Tags:

Sterfte landbouwdieren tijdens transport moet stoppen

“Ik heb daar al heel wat tussenkomsten rond gedaan in het Vlaams Parlement, zowel naar viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) toe, als naar Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v) toe”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. 

Bij mijn vakbondsvrienden van De Lijn

Op donderdag 18 januari 2024 vond het statutair congres van de Algemene Centrale van de Openbare Diensten (ACOD)-Tram-Bus-Metro (TBM) Limburg plaats.
Locatie: ACOD-gebouw, Koningin Astridlaan 45, Hasselt.

Ik was erbij”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Als ACOD-lid probeer ik zoveel mogelijk vergaderingen, activiteiten en acties van de vakbond bij te wonen.

Tags:

Landbouw zal duurzaam zijn of zal niet zijn

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement op woensdag 17 januari 2024.

Als VOORUIT zijn wij al lang vragende partij voor een globaal debat over de toekomst van de Vlaamse landbouw. Maar dat wordt steeds uit de weg gegaan door de N-VA-cd&v-Open Vld-meerderheid”, aldus Ludwig Vandenhove.

Quiz VOORUIT Sint-Truiden

VOORUIT Sint-Truiden organiseert opnieuw een quiz.

Hieronder vindt u alle praktische informatie”, zegt Ludwig Vandenhove.
“De inschrijvingen zijn geopend.” 

Ga stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen!

“Wat een stommiteit van toenmalig viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld) en bij uitbreiding de hele N-VA-cd&v-Open Vld om de stemplicht bij gemeenteraadsverkiezingen af te schaffen”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Voor alle duidelijkheid: wij hebben ons als VOORUIT daar altijd tegen verzet.

Gentechnieken in de biolandbouw?

Onlangs verscheen er een opiniestuk in De Standaard over deze vraag.(1)

Een interessant debat”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar tot nu toe wordt die gedachtenwisseling enkel door de sector en de wetenschap gevoerd.

Ik vind dat ook de politiek daar moet mee bezig zijn om te beletten dat heel de discussie boven de hoofden van de burger gebeurt.
Uiteindelijk zal de bevolking de producten moeten willen kopen en eten, anders wordt er weer naar ‘de consument’ gewezen.

Werken

Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken.

Elektrische bussen: ja, maar…

“De Vlaamse openbare vervoersmaatschappij De Lijn moet maximaal rekening houden met het klimaat.
Nog meer, de overheid dient het goede voorbeeld te geven”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Eén van de beleidsdoelstellingen moet zijn van zoveel en zo snel mogelijk over te schakelen op elektrische bussen. Maar dat vraagt heel wat budget.
Voor VOORUIT geen probleem, zelfs een prioriteit.

Weer afbouw dienstverlening NMBS

“De Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen (NMBS) gaat de openingsuren van de loketten in de stations nog meer verminderen.(1)(2)
Weer maar eens minder dienstverlening.
Waar eindigt dit?”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Krijgt natuur een rechtspersoonlijkheid?

“In Vlaanderen is dat nog niet het geval”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar in een aantal andere landen in heel de wereld bestaan er al zo een 400-tal initiatieven in die richting.
In Nederland is Eijsden-Margraten, vlakbij Belgisch Limburg, de eerste Nederlandse gemeente, die de natuur erkent als rechtspersoon.(1)

In Eijsden-Margraten is een motie gestemd in de gemeenteraad, zodat de natuur eigen rechten en plichten krijgt.
De belangen van de natuur zullen worden meegenomen in elk raadsbesluit.

Een menselijke fout?

“Weer maar eens een fout bij het stadsbestuur van Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Er werd vergeten meer dan 35 000 euro aan concessievergoedingen te factureren aan de V-Bar.(1)

Een menselijke fout? Is dat zo? Of is er meer aan de hand?

Gaza

Duitse vrienden, gaan we weer aan de foute kant van de geschiedenis staan?

Pagina's