Krijgt natuur een rechtspersoonlijkheid?

“In Vlaanderen is dat nog niet het geval”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar in een aantal andere landen in heel de wereld bestaan er al zo een 400-tal initiatieven in die richting.
In Nederland is Eijsden-Margraten, vlakbij Belgisch Limburg, de eerste Nederlandse gemeente, die de natuur erkent als rechtspersoon.(1)

In Eijsden-Margraten is een motie gestemd in de gemeenteraad, zodat de natuur eigen rechten en plichten krijgt.
De belangen van de natuur zullen worden meegenomen in elk raadsbesluit.

Akkoord, het is maar een motie, maar het is een mooi signaal.

De natuur wordt steeds belangrijker, ook in heel de klimaat- en biodiversiteitsproblematiek, en bijgevolg voor de kwaliteit van ons dagelijks leven. Maar de natuur op zich heeft zelf geen rechten en kan daar niet voor opkomen.
Mensen hebben plichten ten aanzien van de natuur, maar (te) vaak worden die niet nagekomen.
De natuur moet rekenen op de politiek- sommige politieke partijen - en op belangenorganisaties.

Indien de natuur rechtspersoonlijkheid zou krijgen, zou het via een juridische constructie kunnen optreden als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon.

Ik vergelijk het met de voorstellen om dierenrechten in de grondwet in te schrijven.

Voor mij is die gemeenteraadsbeslissing in Eijsden-Margraten een mooi voorbeeld om verder te bekijken en te onderzoeken.
Waarom zou Vlaanderen zoiets niet kunnen stimuleren naar de gemeenten toe?
Zulke aanpak kan een sterk sensibiliserend effect hebben.

Deze mogelijke betere bescherming van onze natuur verdient een maatschappelijke en politieke discussie.”
___