Elektrische bussen: ja, maar…

“De Vlaamse openbare vervoersmaatschappij De Lijn moet maximaal rekening houden met het klimaat.
Nog meer, de overheid dient het goede voorbeeld te geven”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Eén van de beleidsdoelstellingen moet zijn van zoveel en zo snel mogelijk over te schakelen op elektrische bussen. Maar dat vraagt heel wat budget.
Voor VOORUIT geen probleem, zelfs een prioriteit.

Niet enkel de nieuwe, elektrische bussen kosten geld. Ook de noodzakelijke aanpassingen aan de stelplaatsen vergen investeringen.

Gewestelijk secretaris Leon Versluys van de Algemene Centrale van de Openbare Diensten (ACOD), Sector Tram-Bus-Metro (TBM) heeft mij tijdens één van de vele acties tegen de nieuwe vervoersregeling in Genk gesuggereerd om een parlementaire vraag te stellen over de specifieke bijkomende kosten voor de stelplaats in Winterslag (Genk).
Ik heb de schriftelijke vraag laten stellen door VOORUIT collega Els Robeyns, omdat zij De Lijn opvolgt in het Vlaams Parlement, kwestie van taakverdeling.

Nog eens een mooi voorbeeld hoe parlementaire vragen ‘aan de basis’ ontstaan. Zo moet het.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Els Robeyns en het antwoord van minister Lydia Peeters (Open Vld).___