Ga stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen!

“Wat een stommiteit van toenmalig viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld) en bij uitbreiding de hele N-VA-cd&v-Open Vld om de stemplicht bij gemeenteraadsverkiezingen af te schaffen”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Voor alle duidelijkheid: wij hebben ons als VOORUIT daar altijd tegen verzet.

Als die afschaffing decretaal niet gebeurd zou zijn, dan zouden er nu geen initiatieven moeten genomen worden om zoveel mogelijk kiezers naar de stembus te krijgen. 
Waarom het moeilijk maken als het gemakkelijk kan? Blijkbaar is dat niet besteed aan sommige politici.
Ik noem dat “spelen met de democratie”.

“Ieders Stem Telt” is een opzet vanuit het Vlaamse middenveld dat ik ten volle steun.
Een brede coalitie van middenveldorganisaties wil echt voorkomen dat vooral kwetsbare groepen, zoals mensen in armoede, mensen met een handicap, ouderen, jongeren en vrouwen zullen afhaken.

Waarom zouden politici iets doen voor personen, die niet gaan stemmen?
De recente reorganisatie van het openbaar vervoer met verkeersarmoede tot gevolg, het tekort aan betaalbare woningen, de lange wachtlijsten in de gehandicaptensector en de hoge armoedecijfers zijn maar enkele voorbeelden.

Bij de laatste parlementsverkiezingen van 2019 is om en bij de 15% van de kiezers niet opgedaagd, hoewel er opkomstplicht was/is.
Wat gaat dat geven als mensen niet meer moeten gaan stemmen? Voorstanders van de afschaffing zeggen dat burgers wel gemotiveerd zouden zijn, omdat het over de gemeente gaat, het niveau dat het dichtst bij hen staat.
Ik ben daar niet van overtuigd.

“Ieders Stemt Telt” wil zoveel mogelijk verschillende groepen mensen met elkaar in gesprek te laten gaan.
Een heel goed initiatief, maar in feite zou dat niet enkel in de periode rond de verkiezingen moeten gebeuren.
Ik blijf pleiten dat er permanente aandacht zou zijn voor onze democratie en de positieve en negatieve punten ervan. Ook en misschien vooral in het onderwijs.
Onze samenleving moet opnieuw beseffen hoe broos onze democratie is.
Afkeer van de democratie en van de politiek heeft geen zin, wel betrokkenheid om de fouten eruit te halen en ze te verbeteren.

Mijn oproep: gebruik uw stem, ga zeker stemmen, ook bij de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 13 oktober 2024.
___