Gentechnieken in de biolandbouw?

Onlangs verscheen er een opiniestuk in De Standaard over deze vraag.(1)

Een interessant debat”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar tot nu toe wordt die gedachtenwisseling enkel door de sector en de wetenschap gevoerd.

Ik vind dat ook de politiek daar moet mee bezig zijn om te beletten dat heel de discussie boven de hoofden van de burger gebeurt.
Uiteindelijk zal de bevolking de producten moeten willen kopen en eten, anders wordt er weer naar ‘de consument’ gewezen.

Er zijn stemmen, die opgaan om CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats)-cas niet toe te laten, om turf niet meer te mogen gebruiken als bodemverbeteraar en/of om geen gas meer te tolereren als brandstof in serres.
Wat zal het worden?

Het gaat uiteraard evenzeer en misschien nog meer om een Europees debat. Maar gezien het komende Belgisch en Vlaams voorzitterschap van de Europese Unie (EU) is het bij ons bijgevolg actueler dan ooit.

Ik ondervroeg Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v) op woensdag 17 januari 2024 in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams Parlement.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Jo Brouns.(2)


___