Sterfte landbouwdieren tijdens transport moet stoppen

“Ik heb daar al heel wat tussenkomsten rond gedaan in het Vlaams Parlement, zowel naar viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) toe, als naar Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v) toe”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. 

Maar de situatie verbetert niet.
Dat blijkt uit een vraag van VOORUIT collega federaal volksvertegenwoordiger Kris Verduyckt aan federaal minister van Landbouw David Clarinval (MR).(1)

Er blijven heel wat landbouwdieren sterven tijdens het transport naar het slachthuis.
Vooral bij het pluimvee komen een enorm groot deel van de vervoerde kippen om. Wij scoren op dat vlak veel slechter dan bijvoorbeeld Nederland.

Eén van de redenen is dat er bij ons heel wat kippen gekweekt en geslacht worden, meer dan gemiddeld dan in een ander land.

Het is goed voor het algemeen dierenwelzijnsbeleid dat landbouw en dierenwelzijn niet meer onder dezelfde minister vallen. 
Dierenwelzijn gaat veel verder dan het beleidsdomein landbouw. Maar dat betekent niet dat beide ministers niet goed moeten samenwerken, zoals bijvoorbeeld bij deze problematiek.

Dit gaat over een Europese aanpak, dus ik hoop dat België en Vlaanderen dit zullen aankaarten tijdens de komende zes maanden tijdens het Europese Unie (EU)-voorzitterschap van België en Vlaanderen.

Waarom worden er geen concrete doelen gesteld om het aantal omgekomen dieren te verminderen tegen een bepaald tijdstip, ter vergelijking met het aantal verkeersdoden in het verkeer? Nu zijn het altijd, zoals ook nu weer, vrijblijvende verklaringen zonder concrete maatregelen.

Ik ondervroeg Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v) in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 17 januari 2024.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Jo Brouns.(2)
___