Een menselijke fout?

“Weer maar eens een fout bij het stadsbestuur van Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Er werd vergeten meer dan 35 000 euro aan concessievergoedingen te factureren aan de V-Bar.(1)

Een menselijke fout? Is dat zo? Of is er meer aan de hand?

De uitbater van de V-Bar moet nog een achterstallig bedrag betalen van 35 091,94 euro, exclusief Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW).
Voor de jaren 2016 en 2017 stond de uitbater blijkbaar onder twee verschillende benamingen in het boekhoudsysteem, maar voor 2018 en 2019 is er effectief geen vergoeding gevorderd en betaald. Bovendien was er geen geldig getekende concessieovereenkomst, stel het u voor.

Is het toeval dat dat weer maar eens gebeurt op de financiële dienst onder leiding van de inmiddels ontslagen financieel directeur?
Zijn er nog van die ‘menselijke fouten’ gemaakt?
Is die financieel directeur voldoende opgevolgd door de politieke verantwoordelijken, in eerste instantie de toenmalig bevoegde schepenen van Financiën, nu burgemeester, Ingrid Kempeneers (cd&v) (2016, 2017 en 2018) en Jo François (N-VA) (sedert 2019 tot april 2023)?

Raar dat ‘in de wandelgangen’ verteld wordt dat personeelsleden van de financiële dienst de financieel directeur op deze situatie gewezen zouden hebben, zelfs meer dan één keer. Zouden diezelfde personeelsleden dat dan ook niet gesignaleerd hebben aan de bevoegde schepen(en)?

Wat mij betreft, moet het stadsbestuur deze aangelegenheid toevoegen aan het strafdossier tegen de financieel directeur. Bovendien blijf ik mij vragen stellen of er niet nog van die malversaties gebeurd zijn op de financiële dienst en naar de eventuele politieke verantwoordelijkheid.

Wordt misschien weer vervolgd.”
___