april 2022

Wat is belangrijker dan gezonde lucht?

Onder impuls van vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (VOORUIT) zal de federale regering, in overleg met de betrokken sectoren, een globaal ventilatieplan uitwerken. Of hoe COVID-19 leidt tot een algemene, positieve maatregel voor de volksgezondheid. (1)

Geen fusie tussen Nieuwerkerken en Sint-Truiden

“Neen, als het van VOORUIT en mijzelf afhangt, komt er geen fusie tussen Nieuwerkerken en Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid en oud burgemeester van Sint-Truiden Ludwig Vandenhove.

“Een CD&V-schepen in Nieuwerkerken vond het blijkbaar nodig om hier afgelopen vrijdag 1 april 2022 een 1 aprilgrap rond te moeten lanceren.
Zegt het spreekwoord niet “waar rook is, is vuur”?

Een ziekte genaamd tijd

Ik leefde het leven dat ik wilde leven en dat doe ik nog steeds, hoewel er binnen in mij iets knaagt: een ziekte genaamd tijd.

VOORUIT Limburg voert actie tegen prijsstijging tickets De Lijn

VOORUIT Limburg voerde op vrijdag 1 april 2022 actie tegen de prijsverhoging van de tickets van De Lijn aan het Kolonel Dusartplein in Hasselt. Waren onder andere van de partij:
Funda Oru, nationaal ondervoorzitter, Els Robeyns, Vlaams Parlementslid en burgemeester Wellen, Ludwig Vandenhove, Vlaams Parlementslid en een aantal vakbondsleden van de Algemene Centrale van de Openbare Diensten (ACOD) Limburg.

“Onbegrijpelijk”, zegt Ludwig Vandenhove.
Op een ogenblik dat de prijzen van allerlei brandstoffen enorm de hoogte ingaan en de federale overheid toelagen voorziet, slaagt de Vlaamse regering erin de tarieven van De Lijn te verhogen. Klimaatvriendelijk vervoer, waarbij het individueel beroep doen op fossiele brandstoffen daalt, wordt zo nog meer uit de markt geprezen.
De wereld op zijn kop!

Oekraïne en de gevolgen voor de landbouw: het vervolg

Binnen de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid vond op woensdag 30 maart 2022 opnieuw een bespreking plaats over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen voor de Vlaamse landbouwsector.

“De bedoeling is dat deze situatie regelmatig zal besproken en geëvalueerd worden in deze Commissie”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Nieuwsbrief nr. 130

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Pagina's