Oekraïne en de gevolgen voor de landbouw: het vervolg

Binnen de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid vond op woensdag 30 maart 2022 opnieuw een bespreking plaats over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen voor de Vlaamse landbouwsector.

“De bedoeling is dat deze situatie regelmatig zal besproken en geëvalueerd worden in deze Commissie”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Opvallend is dat over deze problematiek bijna dezelfde politieke inhoudelijke lijn loopt als het algemeen over de landbouwproblematiek gaat.
De partijen, die het moeilijk hebben om te zelfs maar te spreken, laat staan te debatteren over een andere landbouwaanpak willen nu onder het mom van de Oekraïnecrisis blijkbaar alle andere problemen oplossen, zelfs de stikstofaanpak.
Onvoorstelbaar welke kortzichtigheid!

Wij hadden als VOORUIT al een aantal vragen vooraf ingediend voor viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits, zoals gevraagd. Maar dat heeft mij niet belet nog een aantal andere pertinente vragen te stellen na de inleiding en de uitéénzetting van de minister.

Hoe staat de minister tegenover de beslissing van de Europese Commissie (EC) om de teelt van voedings-en voedergewassen op braakland toe te laten?
Welk effect zal dit hebben op het natuurbeleid van deze Vlaamse regering?

Wijzigt deze crisis iets aan de plannen van de Vlaamse regering omtrent het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) en/of het nieuwe stikstofbeleid?
Zal er in het strategisch GLB plan extra worden ingezet op precisielandbouw?
Zal er extra steun komen voor energiebesparende maatregelen binnen de landbouwsector (algemeen of binnen het GLB)?

Zal de minister acties ondernemen om ketengesprekken op te starten om de impact van de stijgende grondstofprijzen gelijk te verdelen? Immers, niet enkel de producenten zouden die lasten mogen dragen.

Zullen alternatieven voor kunstmeststof, zoals producten uit de mestverwerking (RENURE), gebruikt kunnen worden om eventuele tekorten of hoge prijzen te helpen opvangen?”