Wat is belangrijker dan gezonde lucht?

Onder impuls van vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (VOORUIT) zal de federale regering, in overleg met de betrokken sectoren, een globaal ventilatieplan uitwerken. Of hoe COVID-19 leidt tot een algemene, positieve maatregel voor de volksgezondheid. (1)

Een goede zaak”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Ook in Vlaanderen hebben wij daar als VOORUIT al vaak op aangedrongen, onder andere via collega Vlaams volksvertegenwoordiger Caroline Gennez. En we zullen dat blijven doen, bijvoorbeeld voor wat de scholen betreft.

Het ventilatieplan zal gelden voor alle publiek toegankelijke plaatsen, waaronder cafés, restaurants, cinema’s, theaters en fitnesszaken.
Ze zullen hun luchtkwaliteit moeten meten en bekendmaken en zullen moeten beschikken over een CO2-meter.

Gezonde lucht is belangrijk voor de volksgezondheid in het algemeen en voor kwetsbare bevolkingsgroepen in het bijzonder.

Elke uitbater van een publiek toegankelijke ruimte zal een risicoanalyse moeten uitvoeren.
Indien de luchtkwaliteit niet voldoende is, zullen de nodige maatregelen moeten genomen worden.
Er is een overgangsperiode van 12 maanden voorzien en vanaf 2025 zullen uitbaters verplicht moeten worden om hun bezoekers te informeren over hun luchtkwaliteit.

De labels van alle publieke ruimtes zullen worden samengebracht worden in een databank, die de overheid moet toelaten de luchtkwaliteit op te volgen. Zo kunnen er in het geval van corona of een andere pandemie ‘slimme’ maatregelen genomen worden en kan er gesproken worden van  ‘Covid Safer Places’, waar voorzorgen genomen zijn tegen aerosolen en virussen.

Hopelijk krijgt dit federaal opzet snel navolging op alle andere overheidsniveaus, zoals provincies en gemeenten.”

  • Foto: Shutterstock.com.