Zijn er te weinig dierenartsen?

“Zonder dierenartsen, geen gezonde dieren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Voldoende kwalitatief opgeleide dierenartsen zijn nochtans belangrijk voor een goed dierenwelzijnsbeleid.

Er zijn voldoende jongeren, die starten met de opleiding Diergeneeskunde, maar de slaagpercentages liggen eerder aan de lage kant. Zo komt de kwaliteit en de internationale erkenning van de opleiding in het gedrang.

Daarnaast staat het dierenartsenberoep momenteel onder druk.
Er zijn onvoldoende dierenartsen om aan de grote vraag te voldoen.
Het vele nacht- en weekendwerk doen heel wat studenten en jonge dierenartsen afhaken.

Ik stelde een schriftelijke vraag aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts of hij plannen heeft voor de opleiding Dierengeneeskunde, zowel wat het aspect onderwijs, als het aspect dierenwelzijn betreft.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Ben Weyts.