Teveel antibioticagebruik bij dieren?

Uit recente cijfers van AniCura, een Europees netwerk van dierenklinieken en dierenartsenpraktijken, blijkt dat het antibioticagebruik bij kleine huisdieren in België zeer hoog is.
Het zou gaan om vier keer het wereldwijde streefdoel.

Teveel gebruik van antibiotica vergroot de kans op resistentie”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Ik pleit voor een verantwoord antibioticagebruik.

Ik stelde hierover een aantal vragen aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van het Vlaams parlement op woensdag 27 oktober 2021.

Zijn er specifieke cijfers over het antibioticagebruik in Vlaanderen, zowel bij landbouwdieren, als bij huis- of gezelschapsdieren?
Zijn er plannen om dat antibioticagebruik te beheersen en/of te doen dalen?

Worden er specifieke initiatieven naar dierenartsen toe gepland.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Ben Weyts(1)

  • Foto: Shutterstock.com.