Verband tussen intensieve veeteelt en volksgezondheid

“Er is een duidelijk verband tussen intensieve veeteelt in de omgeving en bepaalde gezondheidsrisico‘s”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Het wordt tijd dat in Vlaanderen, net zoals in Nederland, hier voldoende wetenschappelijk onderzoek zou rond gevoerd worden en dat er met het element volksgezondheid zou rekening gehouden worden bij omgevingsvergunningsaanvragen.

Vandaar dat collega-Vlaams volksvertegenwoordiger Bruno Tobback en ikzelf namens VOORUIT een resolutie ingediend hebben in het Vlaams parlement.
Het gaat om het ‘Voorstel van resolutie over het voeren van onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van intensieve veeteelt in Vlaanderen’. (1)

Interessant in dit verband is de visie van professor doctor Herwig Leirs van de Universiteit Antwerpen (U Antwerpen).
Ik citeer: “Niets beter voor een muterend virus dan de circulatie die het krijgt bij intensieve veeteelt, en wij wonen in vergelijking met de rest van de wereld héél erg dicht bij de dieren”. (2)

Hieronder vindt u de tekst van de resolutie.