Teveel medicatiegebruik bij ouderen

De Socialistische Mutualiteit heeft onlangs een studie gepubliceerd over het hoge medicatiegebruik
bij 75-plussers in het algemeen en in het laatste levensjaar in het bijzonder.

“Wat blijkt?”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Het gemiddelde gebruik van geneesmiddelen is toegenomen bij deze groep en senioren gebruiken vaak teveel medicijnen.
Gezondheidsexperts pleiten net voor minder gebruik van medicatie en een grondigere blik op het globale medisch dossier en eventueel een zorgplan alvorens medicatie voor te schrijven
.

Uit de resultaten blijkt eveneens dat qua medicatiegebruik ouderen in de woonzorgcentra verhoudingsgewijs beter scoren dan zij, die thuis zorg ontvangen.

Als oplossingen worden gesuggereerd: logischer voorschrijfgedrag, meer gegevensdeling, meer samenwerking met de apothekers en de opmaak van een zorgplan.

Ik stelde een mondelinge vraag aan Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke (CD&V) wat hij ter zake van  plan is en in welke mate hierbij rekening zal gehouden worden met de conclusies van deze studie.”

Hieronder vindt u tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Wouter Beke (CD&V). (1)

  • Foto:istockphoto.com.