Meer psychologische hulp voor ouderen graag

“Ik steun die oproep van de Vlaamse Ouderenraad”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

De Vlaamse Ouderenraad zegt dat op basis van de campagne Kopzorgen Verdienen Zorg, die ongeveer een jaar geleden werd opgestart en vraagt er nu extra aandacht voor in de Ouderenweek van maandag 15 tot en met zondag 21 november 2021.

Ik heb reeds een vraag gesteld aan Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke over psychische problemen bij ouderen.
De Vlaamse overheid heeft er te weinig aandacht voor en trekt er te weinig financiële middelen voor uit
”, aldus Ludwig Vandenhove.

“De Vlaamse Ouderenraad volgt nu mijn stelling en lanceert 22 beleidsvoorstellen.
Psychische hulpverlening is onvoldoende bekend bij ouderen.
Medewerkers binnen de geestelijke gezondheidszorg weten vaak niet of alleszins te weinig hoe ze moeten omgaan met psychische problemen van ouderen.

Psychische problemen zijn een toenemend maatschappelijk fenomeen bij alle leeftijdscategorieën, dus ook bij personen op leeftijd.
Met het ouder worden, volgt vaak een confrontatie met verlieservaringen, ingrijpende levenservaringen en bepaalde zingevingsvraagstukken. En Covid19 heeft ook hier geen goed aan gedaan.
Ik heb dat persoonlijk kunnen ervaren bij mijn ondertussen overleden moeder.
1 op 5 ouderen tussen 65 en 74 jaar heeft een mentaal probleem, bij 75-plussers gaat het zelfs over 1 op 3.

De campagne Kopzorgen Verdienen Zorg heeft heel wat noden, ervaringen en pijnpunten in kaart gebracht via ouderen zelf en experten en praktijkmedewerkers.
Er is heel weinig aandacht vanuit het beleid voor die specifieke problematiek. Bijgevolg is het moeilijk om gepaste hulp te vinden. Er zijn wel initiatieven of aanzetten daartoe, maar nog zeer versnipperd.

Vooral meer bewustzijn voor het probleem is belangrijk. Dat is immers de hoofdreden waarom ouderen met een psychische kwetsbaarheid niet bij de juiste instanties terechtkomen.
Voor hulpverleners ligt hier een belangrijke rol weggelegd.

De psychische zorg voor ouderen moet meer toegankelijk en meer op maat georganiseerd worden.
Er moet meer naar de ouderen zelf toegegaan worden.

Indien er specifieke inspanningen qua geestelijke gezondheidszorg gebeuren vanuit de federale en/of de Vlaamse overheid naar de bevolking toe moet er bijzondere aandacht zijn voor de senioren.
Zij kampen zeker niet met minder psychische problemen dan de rest van de bevolking.”