Strafmaten beter op elkaar afstemmen

"De strafmaten voor de diverse wetten en decreten zouden beter en logischer op elkaar moeten afgestemd worden", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

"Het zou het eenvoudiger maken voor de rechters, die recht moeten spreken en die de omvang van straffen moeten bepalen. En het zou vooral duidelijker zijn voor de burger.

Ik heb deze redenering nog aangehaald bij de bespreking van de strengere straffen bij de overtreding van de dierenwelzijnswet. Ik ben duidelijk: overtreders en zeker dierenbeulen kunnen niet streng genoeg gestraft worden, maar dan moeten de nieuwe straffen in dat decreet toch enigszins in verhouding zijn met andere, vergelijkbare situaties.
Het is inderdaad niet echt logisch dat dierenverwaarlozing strenger zou beoordeeld worden dan kinderverwaarlozing.
Kinderverwaarlozing is weliswaar een federale bevoegdheid, maar het is een treffende en voor iedereen duidelijke en begrijpbare vergelijking.
Ik heb deze gemaakt bij de bespreking van het decreet over de strafverzwaring bij inbreuken van de dierenwelzijnswet en ze wordt nu aangehaald in een artikel in De Standaard. (1)

Het desbetreffende artikel legt terecht de vinger op de wonde.
De verschillende fases in de staatshervorming hebben ervoor gezorgd dat federale wetten en in ons geval Vlaamse decreten totaal los van elkaar tot stand komen. Bijgevolg de strafmaten op elkaar afstemmen van wetten en decreten is zelfs zonder voorwerp.
Hetzelfde geldt voor Brusselse ordonnanties en Waalse decreten ten opzichte van de federale wetten en de Vlaamse decreten.
Elk niveau heeft in België autonome wetgevende en uitvoerende bevoegdheden.

Vermits ik nu deel uitmaak van het Vlaams parlement kan ik enkel op dat niveau initiatief nemen.
Het zou al een serieuze vooruitgang zijn als de strafmaat in alle Vlaamse decreten meer en logischer op elkaar zou worden afgestemd.
Ik vind dat Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir, die zo graag pretendeert de eerste Vlaamse minister van Justitie te zijn, hier werk moet van maken.
Ik probeer als politicus altijd eerst voor eigen deur te keren, vandaar dat ik nu de nadruk leg op het Vlaamse niveau. Dat betekent echter geenszins dat dat de andere niveaus ontslaat van hun verantwoordelijkheid.

Een deel van de oplossing van het probleem ligt in het principe van de regelmatige evaluatie van wetten en decreten. Zo heb ik in mijn periode als senator voorgesteld om het gegeven van de wetsevaluatie in te voeren, bijvoorbeeld om de tien jaar. Met andere woorden, elk decreet en elke wet zouden best, na een bepaalde periode, zeker technisch, soms politiek, geëvalueerd worden.
Sommige landen kennen zulke regeling.
Dat zou het wetgevend en decretaal werk enorm 'uitzuiveren' en voor de burger duidelijker en overzichtelijker maken."      

  • Foto: nl.wikipedia.org, Pimvantend, eigen werk.