Optimalisatie waterhuishouding Schulensbroek?

De Vlaamse regering heeft op dinsdag 16 november 2021, weliswaar onder bepaalde voorwaarden, de omgevingsvergunning verleend voor de optimalisatie van de waterhuishouding in het Schulensbroek.

"Omdat er een aantal bekommernissen bleven/blijven komen vanuit de omgeving, onder andere van de vzw Verenigde Vissers Schulensmeer (VVSM), heb ik een schriftelijke vraag gesteld aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA)", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
"De onduidelijkheden hebben vooral te maken met de al dan niet optimalisatie van de waterhuishouding, de eventuele gevolgen voor de biodiversiteit en/of de bescherming tegen wateroverlast.
Is er voldoende inspraak georganiseerd voor de bevolking en alle betrokkenen?"

Hieronder kan u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Zuhal Demir (N-VA) lezen.