Werken Schulensmeer vorderen goed

Ik ben de voorbije weken enkele keren gaan wandelen aan het Schulensmeer om mij te kunnen vergewissen in welke mate de werken in het kader van Life Delta vorderen.

Enkele weken geleden, op vrijdag 26 februari 2021, ben ik gaan wandelen met onder andere Piet Rymen, voorzitter van de vzw Vrienden van het Schulensbroek.
Op vrijdag 19 maart 2021 ging ik op stap met Jos Eykens, voorzitter van de vzw Verenigde Vissers Schulensmeer
”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Momenteel ligt heel het gebied er nog was troosteloos bij. Maar dat is altijd bij dergelijke omvangrijke beheerwerken. Bovendien is het nu zelfs een heerlijke plaats om te vertoeven en om te genieten van het uitzicht.
Ik hoop dat in de loop van de komende maanden en jaren, naarmate de werken vorderen en beëindigd worden, de meningsverschillen tussen de verschillende groepen, die er actief zijn, opnieuw wat wegebben.
Het gebied rond het Schulensmeer is voldoende groot dat alle gebruikers er aan hun trekken kunnen komen met voldoende ruimte voor natuurbeleving en recreatie.
Beide zijn niet tegengesteld voor mij.

Ik blijf erbij: met meer overleg en communicatie hadden een aantal problemen kunnen vermeden worden. Dat blijft trouwens een algemene bemerking van mij met betrekking tot beheerwerken en/of het kappen van bomen: veel meer informatie en communicatie.
De gemiddelde burger begrijpt niet altijd dat er bomen gekapt worden of groen verdwijnt, ook al is het goed voor de ontwikkeling van de natuur.
Terwijl diezelfde burger bijna dagelijks geconfronteerd wordt met de berichten van meer bomen te planten.

Het Schulensmeer met zijn diverse verenigingen en vele bezoekers heeft een mooie toekomst.”