New Social Deal

Sp.a heeft een globaal plan opgesteld om onze samenleving en economie er opnieuw bovenop te krijgen na de Covid-19 crisis: een New Social Deal. (1)

Indien sp.a deelneemt aan de gesprekken voor een federale regering zal dit het basisdocument zijn.
De kern van het plan is SOLIDARITEIT.

“Het is geen kwestie van kiezen tussen een Green New Deal of een New Social Deal.
‘Green’ moet onderdeel zijn van ‘Social’: een klimaatbeleid zal sociaal zijn of zal niet zijn (2)”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Er moet onmiddellijk 29 miljard euro (6 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP)) geïnvesteerd worden in de Belgische economie.
In de daaropvolgende jaren moet het investeringsritme met 3 procent verhoogd worden.
Totaal gaat het over 192 miljard euro, gespreid over 10 jaar (onder andere voor het isoleren van woningen, het verbeteren van het openbaar vervoer, het bouwen van sociale woningen en het aanleggen van een ultrasnel vezelnetwerk).
De financiering gebeurt door bijkomende overheidsschuld.
Wij zijn ervan overtuigd dat deze investeringen de groei zullen bevorderen, zodat de schuldgraad (opnieuw) kan teruggedrongen worden.
Het plan zal 190 000 banen scheppen en/of redden.

Er zijn hervormingen gekoppeld aan de New Social Deal, waarbij de productiviteit van de Belgische ondernemingen verhoogt.
Het rendement van de investeringen moet terugvloeien naar de bevolking via belastingingrepen, zoals bijvoorbeeld het optrekken van het belastingvrije minimum tot 1 000 euro per maand en inkomens uit vermogen op dezelfde manier te belasten als inkomens uit werk. Dus minder belastingen op inkomens uit werk, meer belastingen op vermogens.
Een fair belastingsysteem moet het sluitstuk vormen van het plan.

De directe kostprijs van Covid-19 wordt opgevangen door de tariefverlaging in de vennootschapsbelasting tot 25 procent (zou dit jaar ingevoerd worden) tijdelijk op te schorten, een hogere belasting voor de multinationals, die nu meer winst maken en een nieuwe, aangepaste effectentaks.

Samen met het globaal plan van de PS staan we nu als Socialisten sterk om desgevallend gesprekken te voeren met het oog op een nieuwe federale regering.”

Klik hier om het volledige document te raadplegen.

Vragen, suggesties, bemerkingen zijn welkom op ludwig.vandenhove@vlaamsparlement.be.