Globaal crisisplan: JA!

"De PS bijt de spits af met een globaal crisisplan van 125 maatregelen voor in het na-Corona tijdperk. (1)
Het eerste LINKSE plan, een goede zaak", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

"Ik hoor nu al te vaak zeggen dat de wereld er anders zal uitzien na dit spijtig historisch gebeuren.
Iedereen zegt dat nu, ook vanuit 'verdachte hoek'. Zelfs vanuit economisch rechtse en neo-liberale hoek en werkgeverszijde hoor ik nu bijvoorbeeld ineens pleiten voor meer overheidsingrijpen. Totaal ongeloofwaardig!
Diegenen, die altijd aan het 'toeteren' zijn dat er teveel regels zijn en dat het overheidsbeslag en de belastingen te hoog zijn, staan nu (als eerste) met de hand open voor geld vanuit diezelfde overheid.
Eén citaat waar geen commentaar bij behoeft: "Volgens onze hoofdeconoom Bart Van Craeynest is er miljardenruimte voor extra maatregelen. Zonder stevige steunmaatregelen dreigen gezonde ondernemingen failliet te gaan en mensen hun job te verliezen door de coronakrater, die diepe gaten sloeg in onze export, productie en alle andere facetten van het bedrijfsleven."
Twee maanden geleden zouden we dat niet gelezen hebben in een VOKA-tijdschrift . (2)

Ik stel mij ook vragen bij de kracht van sommige sectoren en bedrijven als ik hoor wie nu plots in grote problemen zit en die anders aan 'grote sier' doen. Dat ondanks alle positieve maatregelen, die de federale en Vlaamse overheid al beslist hebben voor het bedrijfsleven. 

Het is goed dat er met dit PS-plan een eerste globaal voorstel vanuit LINKSE hoek komt. En hopelijk volgen er nog een aantal.
LINKS moet klaar zijn als er gedebatteerd zal worden.
Er zullen compromissen moeten gemaakt worden. Maar de beste compromissen ontstaan als alle partners, in dit geval politieke partijen, vertrekken met heldere en duidelijke eigen standpunten.  

Zowat iedereen is het ermee eens dat we uit deze crisis besluiten moeten durven trekken omtrent het verder functioneren van onze maatschappij.
Voor mij is het duidelijk: de samenleving heeft er nog nooit zo Socialistisch uitgezien als nu. Ik denk echter niet dat 'iedereen' dat ermee bedoelt. 
Solidariteit, overheidsingrijpen, een sterke overheid, die optreedt en de economie probeert draaiende te houden, een sterke en goede gezondheidszorg, minder CO2, banken, die hopelijk hun verantwoordelijkheid gaat opnemen, betere en gezondere lucht, minder auto's, meer mensen te voet en met de fiets, etc. : dat is Socialistisch.

We moeten van deze existentiële crisis gebruik maken om te evolueren naar een meer duurzame, meer solidaire en meer rechtvaardige samenleving. Kortom, we hebben nood aan een nieuw samenleving- en economisch model. 
De rol van de overheid moet versterkt worden, onder andere in strategische sectoren. Zo worden we minder afhankelijk van het buitenland. 
Onze sociale zekerheid moet geherwaardeerd worden. Precies dankzij deze sociale zekerheid kunnen levens gered worden en kan er tijdelijke werkloosheid ingevoerd worden met een zekere inkomensgarantie en werkgarantie
.
Er moet een sterke(re) Europese aanpak komen.

Natuurlijk moet eerst alle aandacht blijven gaan naar de huidige gezondheid- en welzijnscrisis. Maar daarna zal het niet meer 'overgaan tot de orde van de dag' zijn."