Nationale Parken en Landschapsparken: vloek of zegen voor het platteland?

De Vlaamse regering heeft een projectoproep gelanceerd voor de erkenning van Nationale Parken en/of Landschapsparken.

Een goeie zaak”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Deze projectoproep kan zelfs een hefboom betekenen voor de integrale ontwikkeling van sommige plattelandsgebieden in Vlaanderen.
Onlangs nog maakte de Europese Commissie (EC) zich zorgen over de toekomstige generaties en ontwikkelingen op het platteland, die verder gaan dan de landbouwsector in enge zin. Onder andere het nieuw Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) moet daar op inspelen. (1)

De landbouworganisaties, in het bijzonder de Boerenbond (BB), zien in deze projectoproep andermaal een bedreiging voor het platteland en voor de landbouwsector.
De BB houdt vast aan een conservatief, traditioneel beeld van de landbouw.
Van ‘stilstaan, is achteruitgaan’, hebben ze daar blijkbaar nog niet gehoord.
De BB blijft ervan uitgaan dat hun landbouwmodel met zware druk op bodem, natuur en omgeving en industriële veebedrijven de toekomst blijft. In elke ‘Boer &Tuinder’ staat er wel kritiek op deze Vlaamse projectoproep.
De BB roept op tot maatschappelijke gedragenheid van deze initiatieven met betrokkenheid van alle actoren in het buitengebied. (2)
Ik ben het daar volmondig mee eens, maar waarom werken ze dan niet constructief mee.

Kijken we naar het Nationaal Park Hoge Kempen.
Kijken we naar de beheersstructuren van de Regionale Landschappen (RL).
Kijken we naar goede voorbeelden uit de praktijk waar maatschappelijke gedragenheid en betrokkenheid bestaan in plaats van bij voorbaat ‘tegengas’ te geven.
De BB heeft spandoeken ontwikkeld om overal in Vlaanderen, waar er sprake is van Nationale en/of Landschapsparken, aan te brengen. (3)
Begrijp mij niet verkeerd, ik heb niets tegen acties, maar ze getuigen van een weinig constructieve en positieve houding.

Waarom niet kijken naar de mogelijke socio-economische positieve gevolgen van de vestiging van een Nationaal of Landschapspark in een regio?
Is deze projectoproep precies geen mogelijkheid om aan te tonen dat landbouw en biodiversiteit niet tegengesteld zijn aan elkaar? (4) Waarom bijvoorbeeld het Vlaams Investeringsfonds (VLIF) hierbij niet inschakelen?

Voor VOORUIT zijn landbouw en Nationale of Landschapsparken niet tegengesteld aan elkaar.
De bijdrage in het maandblad Samenleving & Politiek over ‘Vooruit naar een ander landbouwmodel’ is daar duidelijk in.

Een echt OPEN en INTEGRAAL debat over de toekomst van het platteland is nodig in Vlaanderen.
Nationale Parken en/of Landschapsparken kunnen, neen moeten daar een belangrijke rol in spelen.

In de commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 28 april 2021 deed ik hierover een tussenkomst.
U kan ze hieronder lezen. (5)

  • (2)Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond, ’Beleid voeren via projectoproepen’, OPINIE/OP DE EERSTE RIJ, Boer&Tuinder, donderdag 22 april 2021, pagina 4.
     
  • (3)’Boeren uit Midden-Brabant voeren actie’, Boer&Tuinder, donderdag 6 mei 2021, pagina 10.