Landbouw en biodiversiteit kunnen samengaan

“Voor mij zijn landbouw en biodiversiteit niet tegengesteld aan mekaar, wel complementair”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Mijn visie is dat er in het kader van de niet-productieve investeringen van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) veel meer moet ingezet worden op die relatie tussen landbouw en biodiversiteit. Bovendien moet daar in functie van de Green Deal van de Europese Unie (EU) meer aandacht voor komen binnen het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GBL).

Ik stelde er al diverse vragen over aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits.

Recent bevroeg ik haar welke concrete plannen ze heeft opdat de landbouw er kan voor zorgen dat sommige diersoorten, zoals hazen en/of akkervogels, niet of minder getroffen zouden worden door de landbouw.
Ik vind het antwoord van de minister nog al algemeen en weinig concreet.

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag en het antwoord van de minister.