Meer appels op school?

“Waarom niet?”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Elke appel, die nuttig terechtkomt tijdens de huidige appelcrisis er één gewonnen.

De appelsector verkeert momenteel in een diepe crisis.
Enerzijds zijn er de te lage prijzen, die de telers krijgen voor hun producten.
Anderzijds is er nood aan productdifferentiatie.

Ik heb Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns hier al diverse malen over ondervraagd.

Ik heb ook een aantal suggesties: waarom geen appelen uitdelen in scholen aansluitend op de Europese subsidies voor het verdelen van fruit in scholen? Of appelen bezorgen aan de armoedeorganisaties?
In deze tussenperiode, tot er hopelijk een meer structurele oplossing gevonden wordt, zou dat alleszins nuttiger zijn dan dat de vruchten gewoon vernietigd worden of zelfs gewoon aan de bomen blijven hangen.
Ik besef dat dit maar een oplossing zou zijn voor een beperkt aantal appeltelers, maar het is toch dat weer.
Zij zouden daar dan voor vergoed worden door de overheid.
Dezelfde redenering gaat op voor appelsap: ‘in Haspengouw is fruitsap appelsap’.

Zulke initiatieven zouden positiever overkomen bij de bevolking dan nu het nieuws dat appels niet geplukt worden en alzo niet voor consumptie gebruikt kunnen worden. Het zou tevens nog promotie zijn voor ons fruit.

Ik heb mijn voorstellen nog eens herhaald tijdens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid in het Vlaams Parlement van woensdag 8 maart 2023."

Hieronder vindt u het verslag van mijn tussenkomst. (1)