Gezond fruit op school

“ ‘De ideale wereld’ in de strijd tegen lege brooddozen is iedere dag voldoende en gezond eten voor elk kind op school. Maar iedere dag voor elk kind een gezond stuk fruit op school zou al een flinke vooruitgang zijn”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

De Vlaamse regering zou een globaal plan moeten nemen naar scholen, gemeenten en steden en Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW‘s) toe om (deel)initiatieven tegen lege brooddozen te stimuleren. Maar voorlopig ziet het er niet naar uit dat dat zal gebeuren. Dat bleek immers nog maar eens tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement op woensdag 26 januari 2022 uit het antwoord van viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts op een vraag van VOORUIT-fractieleider Hannelore Goeman. (1)
De uiteindelijke doelstelling van zo een beleid moet zijn te zorgen voor voldoende en gezond eten voor elk kind op school.
Los van het financiële element, zijn er nog heel wat andere praktische bezwaren om dat te realiseren. Maar als we daar niet naartoe werken, zal het nooit lukken.

Er zijn al acties in heel wat scholen, gemeenten en steden en OCMW‘s,  maar deze zouden meer gecoördineerd moeten worden. Er zou ook kunnen gewerkt worden met goede praktijken.
Elk kind dat dagelijks honger heeft, is er één teveel, zeker in ons rijk Vlaanderen.

Gezond fruit op elke Vlaamse school gedurende één of meerdere dagen per week zou al een enorme vooruitgang zijn. Bovendien zou het een sterke promotie zijn voor het Haspengouws fruit.

Ik heb tijdens de vergadering van de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid in het Vlaams parlement van woensdag 2 februari 2022 nog maar eens aangedrongen bij viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits om de problematiek van de lege brooddozen globaal aan te pakken vanuit de Vlaamse regering.
Gezond fruit op school kan daarbij een belangrijke rol spelen.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Hilde Crevits. (2)