Meer aandacht voor de kinderen graag

Uit een internationaal vergelijkend onderzoek van United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) blijkt dat België van plaats 8 naar plaats 17 zakt op het vlak van de gezondheid van kinderen en vooral op het vlak van hun geestelijk welbevinden.

Dringend werk aan de winkel voor de politiek”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik stelde er een mondelinge vraag over in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media op donderdag 17 september 2020 aan minister voor Brussel, Jeugd en Media Benjamin Dalle.

Er waren nog al wat vragen samengevoegd, ook al paste dat niet zo qua thema.
Gevolg: een lang algemeen antwoord met te weinig specifieke klemtonen.

De minister antwoordde dat de cijfers sloegen op België en niet afzonderlijk op de regio’s, wat de interpretatie bemoeilijkt.
Voor mij de wereld op zijn kop: niet de internationaal vergelijkbare cijfers zijn een probleem, wel de nodeloze opsplitsing van ons land.

Specifiek op mijn vraag volgt de minister mijn redenering dat er een bredere en meer transversale, horizontale aanpak moet komen. En dat er binnen zijn specifieke bevoegdheden bijzondere aandacht moet geschonken worden aan het versterken van het welbevinden van kinderen en jongeren.”

Hieronder vindt u de vraag en het antwoord. (1)