Begin schooljaar: moeilijk voor heel wat gezinnen

Volgende week dinsdag 1 september 2020 is het weer zover: het nieuwe schooljaar. Maar tegelijkertijd ook heel wat financiële problemen voor vele personen en gezinnen.

De eerste telefoons, mails en andere berichten zijn al enkele dagen binnen aan het komen: families, die het in september nog moeilijker hebben dan in andere periodes van het jaar”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De aanloop naar het nieuwe schooljaar zorgt altijd al voor heel wat miserie en problemen in sommige gezinnen.
Corona verslechtert de situatie nog: meer mensen geheel of gedeeltelijk technisch werkloos, onzekerheid over de toekomst.
In deze periode begint niet enkel de school opnieuw, maar tevens het nieuwe voetbalseizoen, het jeugdwerk, de teken- of muziekacademie, etc. bijgevolg allemaal extra kosten.
September zal voor heel wat gezinnen pijnlijke inspanningen vragen om het einde van de maand te halen.

Ik hoop dat de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’ s) daar extra aandacht voor hebben.
Natuurlijk kunnen zij niet alles oplossen. In de huidige toestand zijn er bijvoorbeeld heel wat tweeverdieners, die geen beroep kunnen doen op OCMW-steun.
Een andere situatie
, die mij gemeld wordt door een goede sp.a militante, die zelf het geld voorschiet voor een familie in problemen en de kinderen nog een atlas als geschenk geeft.
Kinderen moeten hun boeken kopen bij een privé boekhandel, die niet openstaan voor een afbetalingsplan.
De school heeft geen oren naar het probleem.
Vroeger konden boeken nog tweedehands gekocht worden via de school, nu zijn het bijna allemaal invulboeken. Zij zijn ook nog eens slecht voor het milieu.
Nog een andere familie.
Een moeder vraagt tussenkomst in de schoolfacturen bij een lokaal OCMW.
Het desbetreffende OCMW weigert, ondanks het gegeven dat het inkomen beneden het vitaal sociaal minimum valt. De reden? De moeder heeft de schoolfacturen al betaald, ze had maar moeten wachten tot ze het geld van de studiebeurzen uitbetaald kreeg. Maar dan zitten de kinderen een aantal maanden zonder boeken. Gevolg: zal de familie het geld moeten uitsparen op dagelijkse uitgaven, op het eten?
School trekt zich niets aan, OCMW trekt zich niets aan.

Zo zijn er nog heel wat voorbeelden.
Inmiddels wordt er gepraat over het succes van de zomerscholen, zijn de scholen – terecht - bezig met de aanvang van het schooljaar zo veilig mogelijk te laten verlopen als gevolg van Covid-19, worden er vele algemene en pedagogische analyses gemaakt. Maar echt aandacht voor dit grote echte sociale probleem is er niet of alleszins veel te weinig.

Als we minister van Onderwijs Ben Weyts hierover ondervragen, geeft hij niet thuis voor een algemene oplossing, zoals ons sp.a voorstel voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs.
Hij heeft zelf geen zicht op het totaal aantal incassobureaus in het Vlaams onderwijs, laat staan op het totale bedrag dat ze tegoed hebben van alle Vlaamse ouders samen. (1)
Als we minister van Armoedebestrijding Wouter Beke ondervragen, krijgen we geen garantie voor structurele ingrepen. (2)
Zullen de verschillende OCMW’ s nu aandacht hebben voor deze specifieke problemen naar aanleiding van het begin van het schooljaar?
Wanneer zullen we er eindelijk in slagen om elk gezin met kinderen een laptop te bezorgen?
Hoe kunnen we het probleem van ‘de lege brooddozen’ aanpakken?
Etc.  

Buiten telkens grote verklaringen als er weer eens armoedecijfers bekendgemaakt worden, komen we niet verder in Vlaanderen.
Nochtans zijn we rijk genoeg in deze regio om het armoedeprobleem echt aan te pakken.
Echt gelijke onderwijskansen voor iedereen, de beste garantie om mee te kunnen in onze concurrentiemaatschappij, bestaan in Vlaanderen niet.

  • Foto: shutterstock.com.