Koppel de Trud’Or cheques 2021 en 2022

Er is heel wat misgelopen in Sint-Truiden bij de verdeling van de Trud’Or cheques - consumptiebonnen - voor de bevolkingscategorieën, die daarvoor in aanmerking komen als gedeeltelijke compensatie voor de huisvuilbelasting. Nochtans gaat dat precies over die groep, die het financieel moeilijk heeft en die dat geld heel goed kan gebruiken, zeker in deze periode van hoge(re) inflatie.

Daarom heeft collega VOORUIT-gemeenteraadslid Filip Moers tijdens de gemeenteraad van maandag 31 januari 2022 voorgesteld om de cheques voor 2021 en 2022 nu alsnog samen te verdelen.
Dat zou tegemoetkomen aan de grote financiële problemen, waarin momenteel heel wat personen en gezinnen zitten als gevolg van de hoge energieprijzen”, zegt Filip Moers. “Bovendien vind ik dat de stad Sint-Truiden die bonnen best manueel verdeeld via een soort zitdagen, niet enkel in het centrum, maar ook in de deelgemeenten.
Er zijn heel wat gezinnen en personen, die in aanmerking komen voor deze bonnen, maar niet of onvoldoende om kunnen met digitale toepassingen.
Het digitaal bezorgen van deze bonnen zou de uitzondering moeten zijn in plaats van de regel, zoals dat nu het geval is.
De cijfers bevestigen dat: er zijn 6 722 rechthebbenden, 4 140 consumptiebonnen zijn afgehaald (of 61,50%, 38,50% is nog niet afgehaald)."

In datzelfde verband heeft collega VOORUIT-gemeenteraadslid Erwin Vaes voorgesteld om personen en gezinnen, die niet onmiddellijk reageren om de bon af te halen nog eens een herinnering te sturen.

VOORUIT collega-gemeenteraadslid Marleen Thijs stelde voor omwille van Covid19, net zoals in 2020, de Trud’Or cheque van 25 euro tevens aan personen met een verhoogde tegemoetkoming toe te kennen.

Wij blijven als VOORUIT opkomen voor de personen en gezinnen, die het moeilijk hebben”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Wie zou het anders doen?”

De CD&V-Open Vld-N-VA meerderheid stemde het agendapunt weg.  

Hieronder vindt u het toegevoegd punt.