Consumptiebonnen (weer) te laat!

Bepaalde bevolkingscategorieën krijgen van de stad Sint-Truiden een consumptiebon van Trud’Or voor de gedeeltelijke compensatie van de avalfactuur van Limburg.net.
Deze maatregel is er indertijd gekomen op uitdrukkelijke vraag van de VOORUIT-fractie (toen sp.a).
Zij kunnen daarmee voor 25 euro aankopen doen of verbruiken bij de lokale middenstand.

Tot op heden zijn de brieven daarover echter nog altijd niet verstuurd naar de rechthebbenden”, zeg gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Ik krijg er dan ook heel wat vragen over.
Waarom gebeurt dat niet in dezelfde periode als de afvalfactuur wordt verstuurd?

Het gaat over een compensatie van 25 euro. Maar voor heel wat van die personen met een laag inkomen is dat een relatief belangrijk bedrag.

Tot nu toe is deze informatie enkel bekend gemaakt bij/op de diensten van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) en via de stadsapp.
Zeker de stadsapp bereikt maar een klein gedeelte van deze doelgroep.
Hoeveel van deze personen zijn vertrouwd met apps?

Als de stad geld moet innen van burgers, gaat het snel, geld uitkeren, gaat blijkbaar minder snel.”

  • Foto: Shutterstock.com.