Goede mobiliteit is ook belangrijk voor senioren

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove stelde een schriftelijke vraag aan zowel viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (cd&v), als aan Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) over het aantal rijbewijzen dat wordt ingetrokken om medische redenen en welke specifieke initiatieven rond rijvaardigheid in functie van de leeftijd genomen worden.

De auto is vaak inderdaad ‘de vrijheid’ voor personen op leeftijd, omdat het openbaar vervoer niet overal in Vlaanderen goed uitgebouwd is.
Dat geldt zeker voor plattelandsgebieden, zoals onder andere in Limburg.

Vlaanderen moet ervoor zorgen dat ouderen zich zo lang mogelijk vlot en veilig moeten kunnen verplaatsen, ook met de auto.
In die zin is het onbegrijpelijk dat er in het nieuwe Vlaamse Ouderenbeleidsplan, dat loopt van 2020 tot 2025, geen acties zijn opgenomen omtrent mobiliteit", aldus Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u de tussenkomst van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van ministers Hilde Crevits en Lydia Peeters.