Gratis cursussen elektrisch fietsen voor Limburgers

Gedeputeerde van Veiligheid Ludwig Vandenhove heeft het initiatief genomen om met de vzw Fietsbasis en het Provincie Limburg Opleiding en Training centrum (PLOT) een cursus elektrisch fietsen in te richten.

“Het gaat om een proefproject”, zegt Ludwig Vandenhove.

Het elektrisch fietsen is aan een enorme opmars bezig. Nochtans is elektrisch fietsen zonder opleiding niet zonder risico.
Een fietser is al erg kwetsbaar in het verkeer en door de hogere snelheid is er een grotere kans op ongevallen. Zo is bijvoorbeeld de remweg langer en de tijd om te anticiperen korter, zowel voor de fietser als voor de andere weggebruikers.
Doorgaans wordt vooral aan ‘ouderen’ gedacht die hun elektrische fiets niet meester zijn. In de praktijk blijkt voor elektrische fietsen de leeftijd echter weinig verschil te maken bij het bepalen van de risicofactor.
Dat werd recent nog bevestigd in een grootschalig Zwitsers onderzoek (Accident Analysis & Prevention). (1)

Reden genoeg om deze opleiding te ontwikkelen die elektrische fietsers beter op deze risico’s voorbereidt.

De opleiding wordt op woensdag 3 oktober 2018 voor het eerst georganiseerd in Bokrijk waarna de sessie geëvalueerd zal worden met het oog op bijsturing en herhaling.
Professionals van vzw Fietsbasis en het PLOT zullen theoretische en praktische workshops afwisselen, gevolgd door een traject op de openbare weg.

Hieronder vindt u de artikels in Het Belang van Limburg van dinsdag 18 september 2018 (pp 4-5). 

 

(1) Characteristics of single-vehicle crashes with e-bikes in Switzerland. www.sciencedirect.com, 01-05-2018.

Zie ook “Motoriek senioren niet meer geschikt voor e-bike” van 23-05-2018 en Senioren en Veiligheid: volle bak in Sint-Truiden van 16-03-2018 op deze website.