Gezonde(re) lucht

Wie kan er nu tegen gezonde(re) lucht zijn in gebouwen?

“In principe niemand”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
In feite zouden alle overheden een planning, organisatorisch en financieel, moeten opmaken om systematisch CO2-meters te plaatsen in alle openbare gebouwen.

Het onderwerp is nu actueel geworden met Covid-19, maar in feite gaat het over een permanent probleem.

De kwaliteit van lucht kan gemeten worden met een CO2-meter.
We ademen zuurstof en CO2 uit en meer CO2 betekent minder gezonde lucht.

Meten is weten en goed meten in gebouwen is een eerste stap om uiteindelijk tot betere lucht en minder CO2 te komen.
Minder CO2 betekent mee het klimaatprobleem oplossen
.

Er moet een begin gemaakt worden met het plaatsen van zulke CO2-meters. Vandaar dat wij als VOORUIT Sint-Truiden een bijkomend agendapunt ingediend hebben voor de gemeenteraad van dinsdag 29 juni 2021 om verenigingen met een eigen lokaal alleszins al zulke CO2-meter ter beschikking te stellen.”

Hieronder vindt u het bijkomend agendapunt.