Geen privatisering van de zorg

In Oostende is een politieke discussie ontstaan rond de privatisering van de thuiszorg.
Tot nu toe werd die taak gedaan door het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), het stadsbestuur wil dit nu overdragen aan een private organisatie, Imens.
Imens is een samenwerkingsverband tussen de liberale en de socialistische mutualiteit. (1)

De collega’s van VOORUIT Oostende hebben klacht ingediend tegen deze beslissing bij het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB).
Volgens hen is de privatisering van de thuiszorg niet decretaal, lees onwettig
”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“ABB geeft hen gelijk, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld) volgt zijn administratie niet.
Hij spreekt over “gepast inspelen op de veranderingen, die zich in het zorglandschap voordoen”.

Ook voor mij gaat minister Bart Somers hier te ver: hij oordeelt niet over de wettelijke grond van de beslissing, maar doet een ideologische, politieke beoordeling.
Heeft hij een één tweetje gedaan met partijgenoot Bart Tommelein, burgemeester van Oostende? Blijkbaar heeft de minister ook al gelijkaardige dossiers van andere gemeenten en OCMW’s in die zin goedgekeurd en laten passeren.

Zorg moet een zaak van de overheid zijn en blijven. Daarom verzetten wij ons als VOORUIT tegen het voornemen van de Vlaamse N-VA-CD&V-Open Vld-meerderheid om decretaal te voorzien dat privaat kapitaal mogelijk is binnen de publieke zorg.
Is de private sector al niet genoeg doorgedrongen in sommige sectoren van de zorg, zoals bijvoorbeeld in de rust- en verzorgingssector? (2)

Ik ben een oude Socialist en blijf consequent, ik heb principes in de politiek. In die zin vind ik het ook niet kunnen dat een organisatie, die mee aangestuurd wordt door de socialistische mutualiteit, actief meewerkt aan zulke vormen van privatisering.”