Prijzen woonzorgcentra beter controleren

“Wij willen als VOORUIT dat er strengere controles gebeuren op de huurprijzen in Vlaamse woonzorgcentra.
Het gaat hierbij (vooral) om de commerciële sector” (1), zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het is al erg genoeg dat er zoveel commerciële woonzorgcentra bestaan in Vlaanderen, laat staan dat er dan nog eens exuberante huurprijzen gevraagd worden.

Wij pleiten er als VOORUIT voor dat het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid niet enkel over zorg in de enge zin van het woord, zoals verpleging en
zorgmateriaal, controles zou doen. Er moet ook gecontroleerd worden op de huurprijzen en de constructies qua gebouweninfrastructuur.

Waarom hebben we eigenlijk die commerciële sector toegelaten om zo belangrijk te worden in de welzijnssector in het algemeen en de bejaardensector in het bijzonder?
Voor mij horen private bedrijven, die als hoofddoelstelling hebben zoveel mogelijk winst te maken, niet thuis in de verzorgingssector.

Vlaanderen zou beter werken aan een uitfasering van die commerciële bedrijven.
Waarom voert de Vlaamse overheid geen maximumfactuur in voor alle woonzorgcentra?
Dan zal de commerciële sector automatisch en snel uit gefaseerd zijn en verdwijnen.

De sluipende privatisering slaat alsmaar harder toe in België en Vlaanderen zonder dat de politiek zich er echt mee bemoeit, laat staan om er een fundamenteel debat over te voeren.
De bejaardensector, de veiligheidssector, het onderwijs, het openbaar vervoer, etc. : waar gaat het stoppen?

In een goed georganiseerde samenleving heeft de overheid een taak en de privé -sector een taak en daar moet een evenwicht tussen zijn.
Meer en meer heb ik de indruk dat dit evenwicht sterk verstoord is in het voordeel van de private sector.
De hoge huurprijzen in de woonzorgcentra zijn daar een expliciet voorbeeld van.”

  • Foto: Shutterstock.com.