Dierenwelzijn label: snel werk van maken

Binnen de Europese Unie (EU) zijn er meer en meer voorstellen om te werken met dierenwelzijn labels vooraleer de desbetreffende producten in de handel gebracht worden.

Vlaanderen moet mee als eerste op die kar springen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Consumenten zijn -gelukkig maar- steeds meer gevoelig voor het aspect dierenwelzijn.

Ik stelde een schriftelijke vraag naar de stand van zaken aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts en zal de evolutie strikt opvolgen.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van de minister.