Komt er een Europees dierenwelzijnslabel op voeding?

Op Europees niveau wordt onderzocht of er in het kader van de Farm to Fork-strategie geen etikettering van dierenwelzijn kan komen. Zo zou beter de toegevoegde waarde doorgegeven kunnen worden aan de volgende schakels in de voedselvoorzieningsketen.

“Duitsland kreeg vorig jaar de Europese Unie (EU)-lidstaten achter het principe van zo een Europees dierenwelzijnslabel”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Nu wil Duitsland nog een stap verder gaan door de voedingsproducten waarin eieren zijn verwerkt te etiketteren met het huisvestingssysteem van de betrokken legkippen naar analogie met verpakte eieren.

Hoe staat Vlaanderen hiertegenover, wou ik weten van Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits. Daarom stelde ik er een vraag over in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 16 juni 2021.

Er wordt ook op Vlaams niveau aan zulk dierenwelzijnslabel gewerkt tussen landbouw en dierenwelzijn.
De volgende stap is dat ik Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts ondervraag.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van de minister. (1)