De gezondheidsrisico’s van pesticiden

“Het is al lang geweten dat pesticiden of gewasbeschermingsmiddelen slecht zijn voor de gezondheid in het algemeen en de gezondheid van de landbouwers in het bijzonder”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Recent zijn de resultaten bekendgemaakt van een internationale journalistieke samenwerking en die bevestigen dat nog maar eens.
Nemen landbouwers voldoende preventieve en voorzorgsmaatregelen?
Is er voldoende controle vanuit de overheid?
Hoe zit het met de erkenning van beroepsziekten?

Ik stelde er een mondelinge parlementaire vraag over aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits tijdens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid op woensdag 23 februari 2022.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Hilde Crevits. (1)

  • Foto: Shutterstock.com.