Gewasbeschermingsmiddelen: voorzichtigheid geboden

Voor de volksgezondheid en het leefmilieu is het belangrijk om zo omzichtig mogelijk met gewasbeschermingsmiddelen, onder andere pesticiden, om te gaan.

“In Frankrijk is sedert een jaar de verkoop en het advies over gewasbeschermingsmiddelen gescheiden.
De bedoeling is het gebruik in de landbouw terug te dringen en geïntegreerde gewasbeschermingsmiddelen meer ingang te doen vinden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ook Wallonië overweegt deze aanpak. Waarom zouden we dan ook in Vlaanderen niet overwegen om verkoop en advies te scheiden?

Ik stelde deze vraag in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid op woensdag 5 mei 2021 aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits.”

Hieronder vindt u mijn tussenkomsten en de antwoorden van de minister. (1)