Bordeaux huisvuilzakken: Limburg.net moet het zelf oplossen

Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Wat is het probleem?
Er is een juridisch interpretatieverschil ontstaan tussen de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en de Limburgse afvalintercommunale Limburg.net over het gebruik van ‘oude’ bordeaux-kleurige afvalzakken.
Volgens Limburg.net mogen deze zakken onbeperkt gebruikt worden voor restafval.
Volgens de OVAM mogen deze zakken de straat niet meer op na 1 juli 2021, omdat dan de overgangsperiode van 6 maanden eindigt.
Het Vlaams reglement  voor duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen (VLAREMA) bepaalt dat de afvalzakken vanaf 2021 voor 80 procent uit gerecycleerd materiaal moeten bestaan.
Vanaf 2025 zelfs voor 100 procent.

Ik heb aan de bevoegde minister gevraagd welke interpretatie zij volgt en wat haar standpunt is met betrekking tot dit probleem”, aldus Ludwig Vandenhove. “De minister antwoordt dat ze steeds bereid is te bemiddelen, maar legt de verantwoordelijkheid toch hoofdzakelijk bij de afvalintercommunale.

Ik citeer minister Zuhal Demir: “De oplossing bestaat erin dat Limburg.net de niet-gebruikte zakken van particulieren terugkoopt of  inruilt voor nieuwe zakken. Limburg.net zou ook de hoeveelheid zakken, die aangeboden worden binnen het forfaitair systeem, moeten herbekijken, zodat burgers geen voorraad aan zakken meer opstapelen.
Dergelijke dienstverlening lijkt me aangewezen aangezien de burger in principe betaald heeft voor dit (over)aantal vuilniszakken.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag en het antwoord.  • Foto: limburg.net.