Burgerbudgetten: mist Sint-Truiden de boot?

Meer en meer gemeenten en steden beginnen te werken met burgerbudgetten.

“Burgerbudgetten? Waar gaat het over?”, aldus gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
De gemeente trekt jaarlijks een bepaald budget uit, waarbij burgers, buurten, wijkcomités, etc. projecten kunnen indienen.
Uit de ingediende aanvragen gebeurt dan een selectie en de weerhouden projecten krijgen de nodige middelen, mogelijkheden en/of subsidies om gerealiseerd te worden.

Er zijn variaties binnen die burgerbudgetten.
Ze kunnen thematisch bepaald worden (bijvoorbeeld klimaat), territoriaal (bijvoorbeeld een bepaalde buurt, wijk of deelgemeente) of naar aanleiding van bepaalde (openbare) werken. Bovendien kunnen zij een goed middel zijn om bepaalde echte plaatselijke problemen mee te helpen oplossen.

Burgerbudgetten kunnen het -voorlopige- eindpunt zijn van de geboden inspraakmogelijkheden en/of van de goede werking van buurtcomités. In Limburg geven Genk en Hasselt het goede voorbeeld.

Waar wacht de CD&V-Open Vld-N-VA meerderheid in Sint-Truiden op?

Als VOORUIT hebben wij dit idee al opgenomen in de verkiezingsprogramma’s voor de laatste twee gemeenteraadsverkiezingen van 2012 en 2018.”

Hieronder vindt u de bijdrage, die hierover op www.sintruinbegot.be staat. (1)