Voer mee de strijd tegen asociale huurprijsverhogingen

Op woensdag 1 januari 2020 werden de huurprijzen van de sociale woningen serieus verhoogd. Bovendien werden de huurders daarvan (te) laat verwittigd.

Als sp.a betreuren wij deze asociale maatregel, die heel wat families en personen een kil eindejaar bezorgd heeft

Voor ons als Socialisten moet sociaal wonen een betaalbaar alternatief zijn voor huurders met weinig inkomsten.
Daar botsen wij met de Vlaamse regering, die sociale huurders steeds meer op kosten jaagt. Daarenboven is het essentiële probleem dat er veel te weinig sociale woningen zijn. En de huidige regering is blijkbaar niet van plan om daar structureel iets aan te veranderen.
Dat blijkt uit een grondige analyse, die ons Studiecentrum Willy Claes recent gemaakt heeft.
De aangekondigde inkapseling van de sociaal verhuurkantoren in de sociale huisvestingsmaatschappijen gaat deze situatie nog verergeren.

Als sp.a hebben we in het Vlaams parlement, via onze voorzitter Conner Rousseau en en collega parlementslid Maxim Veys, een wetsaanpassing op tafel gelegd, zodat gezinnen, die zorg dragen voor een familielid met een handicap niet langer extra huur moeten betalen.
Die asociale prijsverhogingen voor sociale woningen moeten eruit voor ons.

Wij hebben dit voorstel maar kunnen doen dankzij de vele getuigenissen van betrokken sociale huurders. Maar wij willen nog verdergaan.

Als sp.a willen we nagaan of er nog meer oneerlijke prijsverhogingen zijn. Daarom vragen wij u hoeveel uw huurprijs is gestegen en wat uw gezinssituatie is.
Geef gerust per mail  ludwig.vandenhove@vlaamsparlement.be uw persoonlijke situatie door, zodat wij een inschatting kunnen maken van de prijseffecten van de nieuwe berekening. Zo kunnen we desgevallend verdere aanpassingen in het parlement voorstellen.”