Die voetballoge toch…

“In het sponsorcontract dat de stad Sint-Truiden afgesloten heeft met Koninklijke Sint-Truidense Voetbalvereniging (KSTVV) - 450 000 euro voor 3 jaar - is een loge voorzien, die de stad elke thuiswedstijd mag ‘bezetten’”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Maar wij komen als gemeenteraadsleden maar niet te weten wie en onder welke voorwaarden gebruik mag maken van deze voorziening.

Voor alle duidelijkheid: wij vinden als VOORUIT dat de stad Sint-Truiden dat contract nooit had mogen afsluiten.
Omwille van financiële redenen - gezien de slechte stand van zaken van de stadskas -, de discriminatie ten aanzien van andere voetbal- en sportclubs in Sint-Truiden en het feit dat een lokale overheid geen geld moet steken in een privébedrijf, meer zelfs een echte kapitalistische sector wat het huidige voetbal op het hoogste niveau is.
Er zijn andere prioriteiten in onze stad.

De kostprijs voor het gebruik van die loge zit mee in het globale contract, maar alle andere kosten, zoals drank en eten, zijn supplementair.

VOORUIT heeft via gemeenteraadslid Eddy El Herbouti al schriftelijk en mondeling tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 29 januari 2024 hierover een aantal vragen gesteld. Maar geen antwoorden, enkel mist spuien. Nochtans hebben wij als democratisch verkozenen het recht op die antwoorden.
Wij zullen die vragen blijven stellen en bij geen antwoord, zullen wij klacht indienen bij de Gouverneur.

Is het niet logisch om te vragen:
-wie van het stadsbestuur mag die loge gebruiken? Enkel de burgemeester en schepenen? Of evenzeer het personeel?;
-mag dat enkel tijdens voetbalwedstrijden of tevens voor andere gelegenheden?; 
-wat zijn de voorwaarden?;
-bij welke dienst en/of ambtenaar moet er gereserveerd worden? Is er een volgorde bij dubbele/meerdere bezetting?;
-in welke omstandigheden betaalt de stad en in welke omstandigheden moet er zelf betaald worden voor het eten en de drank?;
-wordt er een overzicht bijgehouden van de bezetting? Dat zou alleszins moeten in het kader van de openbaarheid van bestuur;
Etc.
Kortom, er zou een kort gebruikersreglement moeten opgesteld worden.

Elke private firma of organisatie, die zo een loge huurt, doet dat.
Dat is gewoon een kwestie van goed beheer. Maar blijkbaar de stad Sint-Truiden niet.

Voor VOORUIT is het duidelijk: maak geen gebruik meer van die loge en verleng zeker dat contract met KSTVV niet, nog meer, probeer het te ontbinden.

Voor supporters, die nu weer negatief gaan reageren op sociale media: ik ben ook supporter, maar als verkozen gemeenteraadslid is het mijn plicht om mee te waken over de stadsfinanciën.”   
___