PFAS en PFOS: het vervolg

Na de milieuproblemen van 3M in en rondom Zwijndrecht is er in Vlaanderen een globaal debat op gang gekomen rond de vervuiling met Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) en/of Perfluoroctaansulfonaten (PFOS).

Inwoners en betrokkenen uit regio’s waar er mogelijk PFAS en/of PFOS-vervuiling is, maken zich zorgen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “En terecht.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) gaat nu systematisch al deze locaties screenen, maar dan zal natuurlijk een heel periode overheen gaan.
Dat is niet van aard om personen, gezinnen, landbouwers, ondernemers, etc. uit de omgeving van die vervuilde sites gerust te stellen.
Komen er maatregelen en wanneer?
Zijn er vergoedingen voorzien?
Wat is de timing?
Etc.
Deze en nog veel andere vragen worden gesteld.

Nemen we bijvoorbeeld de omgeving van het bedrijf Tenneco Automotive en het voormalige stort in Melveren (Sint-Truiden).
Het is logisch dat de buurt zich daar zorgen maakt
. (1)

Ik begrijp dat niet alles tegelijkertijd kan onderzocht worden, maar ik dring er op aan dat de betrokkenen objectief en transparant geïnformeerd zullen worden over de situatie en/of over de gevolgen.
Ik zal het dossier strikt blijven opvolgen.

Ik ondervroeg viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits op woensdag 2 februari 2022 in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid over de specifieke situatie van de getroffen landbouwers rond Zwijndrecht en in heel Vlaanderen.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Hilde Crevits. (2)