Medische controle in de fruitsector: voor iedereen gelijk

Uit cijfers blijkt dat er heel wat arbeidsongevallen zijn in de land -en tuinbouwsector. Bovendien zou het niet zo goed gesteld zijn met de opvolging van de werkomstandigheden en -omgevingen van vooral tijdelijke en/of buitenlandse arbeidskrachten.

“Dat geldt evenzeer voor de fruitsector in de regio Haspengouw”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Nochtans vallen zij onder dezelfde welzijnswetgeving als het ander - continue en/of Belgische - personeel.

Ik heb een mondelinge vraag gesteld in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits op woensdag 2 februari 2022 omtrent deze aangelegenheid.

Er moet meer preventie en sensibilisering zijn rond dit gegeven. Ook dient er meer handhaving te zijn en opgetreden te worden tegen hardnekkige overtredingen.”

Hieronder vindt de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Hilde Crevits. (1)