Zorgzame buurten: hoe werkt het in de praktijk?

“En maar nieuwe projecten, maar wat blijft ervan over? Hoe duurzaam zijn ze?”, vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove zich af.

Weer zo een Vlaams voorbeeld: zorgzame buurten.

De bedoeling van deze beleidsmaatregel is om bestaande netwerken in buurten, dorpen en wijken te versterken. Maar wat stel ik vast? Dat ze vaak als een nieuwe structuur ontstaan en functioneren en bijgevolg langs bestaande netwerken heen werken.
Heel het project is gefinancierd is vanuit het relanceplan Vlaamse Veerkracht en loopt tot in het voorjaar 2024.
Wat zal er daarna van overblijven?

Voor mij een argument om opnieuw mijn twijfels te uiten over een aantal voorstellen, die in dat relanceplan Vlaamse Veerkracht terechtgekomen zijn.
Mijn visie ter zake: eerder een extra-pot geld, die verdeeld is onder de verschillende ministers van de Vlaamse regering dan ernstig en structureel relancebeleid.
Het plan Vlaamse Veerkracht is er gekomen als gevolg van Covid19 en de sociaaleconomische impact ervan.

Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding Benjamin Dalle (cd&v) ziet er zelfs een middel in om verdoken armoede in het algemeen en bij senioren in het bijzonder aan te pakken. Maar dat is een structureel probleem en kan niet opgelost worden via het éne of andere project.

Ik ondervroeg Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (cd&v) in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van het Vlaams Parlement op dinsdag 14 maart 2023.’

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Hilde Crevits. (1)