Zone 30 in Sint-Truiden

Zone 30 in Sint-Truiden: daar is heel wat om te doen. Als sp.a zijn wij daar ook voor, maar niet zo uitgebreid als het nu ingevoerd is. Trouwens, waarom geen totaal auto- en motorverbod bij het begin en einde van de schooltijd? 

De feiten.
Dit dossier is behandeld tijdens de gemeenteraad van woensdag 29 november 2017. De hele oppositie, N-VA en sp.a, waren principieel voor dat dossier, maar hebben toen al opgemerkt dat het over teveel straten ging en dat het aantal moest beperkt worden. Schepen Bert Stippelmans luistert echter nooit naar de oppositie (en blijkbaar ook niet naar coalitiepartner Open Vld, gezien het verder verloop van het dossier!), dus drukte hij zijn voorstel door.
N-VA stemde tegen, wij stemden als sp.a voor, omdat we niet het verwijt wilden krijgen tegen zone 30 aan de scholen te zijn.
Het gegeven is dat je op zo een moment uw standpunt enkel maar kan honoreren door voor of tegen te stemmen, of door een onthouding.

Waar gaat het echt over?
Zone 30 moet inderdaad ingevoerd worden op een aantal plaatsen in Sint-Truiden, zeker aan de scholen.
Wat die scholen betreft, willen wij als sp.a nog een stuk verdergaan, zoals in heel wat andere steden en gemeenten.
Waarom geen totaal verbod voor het autoverkeer bij het begin en het einde van de schooltijd? Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid, maar ook voor de klimaatproblematiek en tegen de luchtvervuiling. Maar blijkbaar ontbreekt daartoe de politieke moed bij de meerderheidspartijen CD&V en Open Vld.
Waar is de algemene lijn? Dan krijg je van die mossel noch vis beslissingen, waarbij er bijvoorbeeld enkelrichting ingevoerd wordt op Stenaertberg, met alle overlast tot gevolg in een smalle straat als de Vissengatstraat.
Weet onze schepen van Verkeer nog altijd niet dat de verkeerssituatie aanpassen op één locatie steeds invloed heeft op andere plaatsen? Blijkbaar niet. 

En nu, het vervolg? 
Inmiddels zijn er op heel wat plaatsen aanduidingen van zone 30 op de weg gebeurd.
Dat kost heel wat geld om dan nog niet te spreken over de werkuren. En wat gaat daar nu mee gebeuren?
Na heel wat heen en weer gepalaver tussen CD&V en Open Vld is er uiteindelijk beslist dat het nu over een proefperiode zou gaan en dat er een evaluatie zou volgen. 
Hoelang duurt die proefperiode? Volgende week maandag 3 september 2018 herneemt de school.
Wanneer gebeurt de evaluatie?

Zelfs in zo een belangrijk dossier slaagt de CD&V-Open Vld-meerderheid er niet in echte beslissingen te nemen.

 

Zie ook Vrachtvervoer rond scholen verbieden? Akkoord! van 12-03-2017 en ‘Autoluwe schooldag’/’Dag van de jonge fietser’ andermaal groot succes! van 06-05-2010 op deze website.