Nog geen duidelijkheid over afschaffing Polders en Wateringen

“Met de toenemende wateroverlast en droogteperiodes is het meer dan ooit noodzakelijk dat er een globale aanpak komt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik wil hier zeker niet de natuurramp van de laatste week mee aanhalen, want dat is een extreme situatie (1). Maar we worden omwille van de klimaatopwarming regelmatig geconfronteerd met wateroverlast of extreme droogte, de keerzijden van dezelfde medaille.
Om de situatie enigszins opnieuw onder controle te krijgen, zijn er heel wat maatregelen nodig en wij zullen daar allemaal moeten toe bijdragen.
Nog al te vaak en door een te groot deel van de bevolking wordt de klimaatopwarming nog niet voldoende ernstig genomen worden.

Eén van de maatregelen, die nodig zijn, is dat er de aanpak beter gecoördineerd wordt op het terrein.
In die context pleit ik er al jaren voor om minder structuren te hebben.
Voor mij betekent dat de overbodige organisaties van de Polders en Wateringen afschaffen.
Voor alle duidelijkheid: ik heb het over de beheersstructuren, niet over het deskundig personeel.
Laat dat personeel centraler aansturen, ik blijf achter het concept staan dat de provincies hier een belangrijke rol kunnen in spelen.

De Vlaamse regering is van plan om te komen tot een meer integraal waterbeleid, maar er is nog geen timing opgeplakt.
Voor wanneer zijn de concrete ingrepen?

Ik zal alleszins blijven aandringen dat er snel werk van gemaakt wordt. Daarom stelde ik er opnieuw een schriftelijke vraag over aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van de minister.