Winkelhieren

Terecht wordt ‘Winkelhieren’, zoveel mogelijk lokaal kopen, gepromoot.
Het is goed voor de plaatselijke middenstand, voor de lokale tewerkstelling en voor het klimaat en het leefmilieu.

Nu zijn we verplicht om te ‘Winkelhieren’, zeker voor levensnoodzakelijke middelen en goederen.
Er mogen geen (grote) verplaatsingen gemaakt worden. We zijn bijgevolg aangewezen op de omgeving of de buurt.

De lokale handelaars en hun personeel staan er ook nu, in zeer moeilijke tijden. Velen onder hen hebben nochtans een zekere angst om besmet te worden. Daarenboven moeten ze soms ‘vechten’ tegen het onterecht hamsteren.  
DANK U WEL, zoals aan andere beroepscategorieën, die nu actief moeten blijven.

Laten we niet vergeten, als alles achter de rug zal zijn, dat WINKELHIEREN ons mee door de Coronacrisis geholpen heeft.
Laten we in de toekomst blijven ‘WINKELHIEREN’, ook zoveel mogelijk voor niet-noodzakelijke aankopen.”