Werkbezoek Biotechnicum Bocholt

Op dinsdag 14 mei 2017 bracht gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove een werkbezoek aan Biotechnicum, Kaulillerweg 3 in Bocholt.

Het Biotechnicum, samen met het Technicum uit Sint-Truiden, zijn de twee Limburgse secundaire scholen, die de Groene Vlag behalen.
De Groene Vlag is twee schooljaren geldig.

Ik doe niets liever dan zulke terreinbezoeken”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Wellicht is mijn verleden als burgemeester van de stad Sint-Truiden daar niet vreemd aan: beslissen en zaken snel en concreet realiseren en tussen de mensen zijn.

Biotechnicum in Bocholt is voor mij niet vreemd. Ik ben er onder andere al geweest in het kader van de houtsnipperverbrandingsinstallatie, die zorgt voor de verwarming van de hele scholencampus en de parochiezaal.
Wij hebben als provincie Limburg dat project financieel ondersteund met een subsidie van 18 000 euro. (1) (2) Bovendien wordt mogelijks de school betrokken bij de oprichting van het intergemeentelijk dierenasiel in  Oost-Limburg via de opleiding dierenverzorging.

De school is een voorbeeld voor heel wat andere onderwijsinstellingen.
Naast subsidies in het kader van de Milieuzorg Op School (MOS)-werking vraagt de school regelmatig klimaatsubsidies aan in het kader van het bestaande provinciaal reglement.
Logistieke en financiële ondersteuning is goed, maar zulke projecten - zoals er zijn in deze school - zijn enkel maar mogelijk als het personeel mee wil en voldoende gemotiveerd is, ook buiten de strikte schooluren.
De Milieuzorg op School (MOS)-werking is goed geïntegreerd, vooral onder impuls van enkele enthousiaste leerkrachten. Daardoor zijn vele leerkrachten betrokken, die zelf geregeld initiatieven ondernemen.

Maar vooral de leerlingen zijn sterk betrokken.
Er zijn zelfs heuse democratische verkiezingen georganiseerd om de leerlingen aan te duiden, die deel uitmaken van de drie raden in het kader van  de leerlingenparticipatie (Algemeen beleid, Sport en spel en MOS). Zo moet het: kinderen van jongs af aan kennis laten maken met de werking van onze democratie en ze laten beseffen hoe dankbaar we mogen zijn om in zo een systeem te leven.”

Na een inleiding over de milieu- en natuurwerking van de school overhandigde Ludwig Vandenhove op de heringerichte (groene) speelruimte - mee uitgedacht en gerealiseerd door de leerlingen - officieel de Groene Vlag en een geschenkbon van 100 euro voor aankopen in een Oxfam-Wereldwinkel.
Biotechnicum is opnieuw kandidaat voor de Groene vlag in 2018.

 

Zie www.biotechnicum.be.

(1) Groene warmte uit ons landschap. www.ludwigvandenhove.be, 24-02-2013.
(2) Bocholt: eerste Vlaams warmtenet, gestookt op lokale houtsnippers. www.ludwigvandenhove.be, 19-09-2015.

Zie onder andere Biotechnicum ontvangt Groene Vlag. Het Laatste Nieuws, 15-06-2017, p. 16.

Zie ook Werkbezoek Technicum Sint-Truiden van 10-05-2017 op deze website.