Wat met de Polders en Wateringen?

“Wat mij betreft, afschaffen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “En dat staat ook zo, zij het iets minder duidelijk, in het Vlaams regeerakkoord.
Waar wacht de Vlaamse regering dan op?

Ik ondervroeg opnieuw Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie op dinsdag 14 februari 2023.

In het Vlaams regeerakkoord is opgenomen dat er een rationalisering van het landschap van de onbevaarbare waterlopen zal worden doorgevoerd met het oog op de beheersing van eventuele wateroverlast en de beheersing van de toenemende droogteproblematiek.
Polders en Wateringen zijn instanties, die niet echt bekend zijn bij het grote publiek, maar zij kunnen daar een belangrijke rol in spelen.
De bevolking kent ze in het beste geval via de jaarlijkse belasting, die eraan betaald moet worden.

Met VOORUIT zijn we een grote voorstander van een stroomlijning van die bevoegdheden, voor ons betekent dat het afschaffen van de structuren van de Polders en de Wateringen. De knowhow van het personeel moet wel ingeschakeld worden binnen het nieuw uit te tekenen organogram. Dat personeel verdient ook snel duidelijkheid over hun toekomstige positie.
Waarom geven we deze bevoegdheid niet consequent aan het provinciale niveau, weliswaar rekening houdend met de stroomgebieden van de waterlopen
?   

‘Een uniek antwoord’ van minister Zuhal Demir in het Vlaams parlement: “document is klaar, maar ik heb nog niet de kans gehad om het te bekijken.” Ja, dus ook het hoogste wetgevend orgaan van Vlaanderen wordt niet ernstig genomen door de Vlaamse regering.
Ik heb onmiddellijk een nieuwe schriftelijke vraag ingediend.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Zuhal Demir. (1)