Wat we in Vlaanderen doen, doen we beter?

“Een bekende uitspraak in ondertussen ‘dat wat we in Vlaanderen doen, doen we beter’.
Ik geloof dat we er stilaan moeten aan denken om deze slogan om te keren.”


“Wat mij betreft, moet een eventuele komende staatshervorming er vooral op gericht zijn de overheid efficiënter te laten werken voor de burger.”